globe

   Ta regnskapet selv, spar penger


Høy kvalitet, Lav pris

Nyttige linker

   

Liste over de fleste termer som brukes i rettsvesenet
En øvingsoppgave med over 400 ord som er relatert til rettsvesenet

 

Advanced Software Products for
Freelance Translators and Translation Agencies

Directory of translators
Translation services and translation jobs for
freelancetranslators and translation agencies

Freelancer.com
Hire Freelancers & Find Freelance Jobs Online

thefreedictionary.com
Online Dictionary, Encyclopedia and
Thesaurus.
Free access

freetranslation.com
Free Translation and Professional
Translation Services

Søk stilling som tolk
Ønsker du å motta flere oppdrag
fra andre tolkebyråer?

 

Matrix Økonomisystem
Regnskapsprogram og fakturaprogram fra Matrix - Når valget er enkelt!

WorldLingo
Computer & Professional Translation

 

lexicool.com
Translation dictionaries online

Language Software Reviews
Compare the most popular software
for language learning

Tolketjenester
Tilgang på tolketeneste er nødvendig
for å sikre at fagfolk og representantar....

 

UD - Statsnavn,
hovedsteder og nasjonaldager

Landene er organisert etter deres
norske kortnavn.
For hvert land finnes det oversikt
på norsk, engelsk og fransk

 

Lovuttalelse fra Justisdepartementet
Veilednings- og informasjonsplikt
i kommunikasjon med personer
som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Hovedoppgaver innenfor områdene oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner

JD - Forskrift om salær
Forskrift om salær fra det offentlige
til advokater m.v.

 

Veiledning i bruk av tolk
Veiledningen er rettet mot personer
som jobber på mottak, men kan også
brukes av andre tolkebrukere

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
NAFO bistår virksomhetsenheter
på alle nivåer i å utvikle gode modeller for opplæring

Tolk i primærhelsetjenesten ()
Brev om bruk av tolk i primærhelsetjenesten

Fastleger og bruk av tolketjenester
Bruk av tolk hos fastleger kan være avgjørende
for liv og helse

 

Translators
Translation company based in
London England serving
businesses throughout the world

no.lingo24.com
Oversettelsestjenester fra Lingo24, presise og raske oversettelser.
Gratis engelsk parafraseverktøy og synonymordbok fra Lingo24

 

globalis.no
Globalis er et interaktivt verdensatlas hvor
du selv kan velge
hva som skal vises på kartet

Lønnstaker eller næringsdrivende?
Skatteetaten -  Rettigheter og plikter som
ikke-ansatt lønnstaker

 

Tolkeutdanning

 

Høgskolen i Oslo

Informasjon om
Tospråklig sjekk for potensielle tolker

 

Flere linker kommer etter hvert. Har du noe forslag om nyttige linker, vennligst gi oss beskjed