globe

   Ta regnskapet selv, spar penger


Høy kvalitet, Lav pris


Tolkens navn
Kommune
Fylke

Oppgaven
 Del I


Les gjennom retningslinjer for god tolkeskikk på tolk24.no/tolkeetikk.html

og standard for tolkearbeid på tolk24.no/standard.htm

Skriv et sammendrag med dine egne ord om det du har lest.


Del II

Besvar disse spørsmålene ut ifra din synsvinkel

Hva mener du er tolkens rolle i en arbeidssituasjon?

Hvilke problemer tror du en tolk møter i sitt arbeid?

Hvordan vil du løse disse problemene?

Hvilke problemer tror du en oversetter møter i sitt arbeid?

Hvordan vil du løse oversetterens problemer?

Send besvarelsene som vedlegg til post@tolk24.no