globe


Ta regnskapet selv, spar penger

Høy kvalitet, Lav prisPriser

(gjeldende fra 1. januar 2018)

 

Tolketjeneste

    *    Telefontolking kr 490,-/time for minimum én times oppdrag. Les mer om telefontolking

    *    Fremmøtetolking kr 650. I tillegg kommer reisekostnader, statens satser for km-godtgjørelse og diett.

    

Dersom oppdraget avlyses, må dette skje 24 timer før tolketidspunkt. Avbestilling etter fristen vil bli fakturert i hht bestillingen.

(Prisene ovenfor gjelder ordinære helse og sosial tolkeoppdrag alle virkedager frem til klokken 17:00, ellers gjelder tilleggspriser etter regulerte satser.)

For rettsvesen, næringsliv, behandling av asylsaker, advokater, politi, konferansetolking o.l. gjelder egne satser.

Ta kontakt for mer info.

 

Oversettelse

    *   Oversettelse av dokumenter fra kr 750,-/A4-side. Spør om pristilbud.

        eller send oss dokumentene som vedlegg via e-post for gjennomgang og vurdering av pris og leveringstid.

Alle priser er eks. mva. (med visse unntak).

Spesielle kvantumsrabatter og betalingsvilkår kan avtales ved forespørsel.

 

Retningslinjer for personvern

2005 Tolk 24 - Tolke- og oversettelsestjenester