globe

   Ta regnskapet selv, spar penger


Høy kvalitet, Lav pris

Har du ledig tid og anlegg for å jobbe som tolk/oversetter?

Vennligst merk at vi kun bestiller tolker som er selvstendig næringsdrivende

Besøk Altinn for mer informasjon

Har du firma, er du velkommen til å søke

* Må fylles ut

Adresse: * Postnummer: *
Sted: * Fylke: *

Din formelle kompetanse/arbeidserfaring (eventuelt flere valg dersom du kan dokumentere dette).
Les om de forskjellige kompetansekrav til tolker/oversettere
nedenfor.
Jeg har
kompetanse/arbeidserfaring som:
 
¤ ¤
¤ ¤
¤ ¤

¤ Beskyttet tittel


Godtatte filer doc,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maks størrelse godtatt 1mb.