globe

Høy Kvalitet - Lav Pris

 

Oversetter

Markedet kan deles i to:
- oversettelse av skjønnlitteratur,
- og oversettelse av faglitteratur / saklitteratur.

Mulighetene for å leve av å oversette skjønnlitteratur er små i Norge - markedet er lite og det er bare en håndfull i landet som har det som levebrød. Forlagene liker dessuten å benytte seg av etablerte forfattere i oversetterarbeidet. Dette utelukker imidlertid ikke at du kan prøve. Kontakt forlag eller etablerte oversettere for å få tips om hvordan du kan gå i gang.

Når det gjelder oversettelse av fag- og saklitteratur, er det et større og enklere marked. De fleste oversettere arbeider på frilans-basis. Oversettere arbeider med dokumentpapir, forretningsbrev, brosjyrer, fagbøker, arikler m.m. Oversetteren tar enten direkte kontakt med bedrifter eller andre som kan tenkes å ha behov for oversettelse, eller han/hun går gjennom et firma som driver med oversettelse, og har frilansere knyttet til seg. Det finnes også stillinger i større bedrifter knyttet til oversettelse. Arbeidet er betalt per ord eller per side, ikke per time. Du får utlevert en tekst som du oversetter innen en gitt frist, og leverer den tilbake enten via e-post eller på diskett.


Mer informasjon: utdanning.no