Er det helt gresk for deg? 

 

Da kan vi kanskje hjelpe deg!

Nettopp gresk er et språk som Tolk 24 dessverre ikke har som tilbud, men vi kan tilby tolketjeneste og oversettelse innen minst 60 andre!

Det å forstå og kunne gjøre seg forstått, har alltid vært og vil alltid være det viktigste hinderet å forsere – for å unngå at misforståelser og kulturforskjeller fører til konflikter og vanskeligheter.

Tolk 24 formidler tolker med bred erfaring og solid kompetanse innenfor tolking og oversettelsesarbeid.

De fleste av våre tolker har tatt tolkeutdanning, fagoversetterutdanning eller har lang tolkeerfaring fra både de offentlige og private tolketjenester.

Tolk 24 har tolker tilgjengelig over hele landet for både muntlige og skriftlige, kortere eller lengre oppdrag.

Tolk 24 kan tilby tolker i flere språk, ved fremmøte eller gjennom telefontolking

Alle bestillinger må skje skriftlig via et bestillingsskjema, sms på 908 88 563 eller en e-postmelding.

Disse henvendelsene vil bli behandlet innen 6 –12 timer, så oppdrag som haster for akutt tolkebehov må bestilles pr. sms på 908 88 563.

Hvem bruker Tolk 24?

Våre kunder er bl.a.:

Rettsvesenet, advokater, politiet, helsevesenet, skoler, humanitære organisasjoner, interesseorganisasjoner,
asylmottak og mange andre fra både offentlig og privat sektor.