Telefon: 38 10 36 10     Mobil/sms: 908 88 563

Adresse: Tolk 24 Fidjemoen 53, N-4628, Kristiansand

E-post: post@tolk24.no
Vi leverer tolke- og oversettelsestjenester både nasjonalt og internasjonalt. Bare ta kontakt, så ordner vi resten