Retningslinjene for personvern dekker Tolk 24’s håndtering av personlige opplysninger som samles inn.
Tolk 24 mottar personlige opplysninger når du bruker våre kontaktskjemaer, sender oss e-post eller dokumenter.
Vi har taushetsplikt om opplysninger som vi mottar fra deg.
Alle som jobber i Tolk 24 må underskrive erklæring om taushetsplikt.
Tolk 24 selger eller leier IKKE ut personlige opplysninger til tredjeparter.