FØR OPPDRAGET

1. Innhente blankettene for tolkeoppdrag og informasjon om oppdragene

2. Planlegging av oppdraget mht. transportmiddel, reisetid, riktig plass eller rom, god dekning, nok strøm for telefontolking m.m.

3. Faglig forberedelse

UNDER OPPDRAGET

1. Være presis, opplagt, alene og korrekt kledd ved fremmøtetolking

2. Presentasjon av tolkens rolle og rammevilkår for samtalen via tolk

3. Tolken oversetter i «Jeg» form

4. Tolken omtaler seg selv som «tolk»

5. Tolken skal oversette alt som sies uten å endre, forkorte, forskjønne samtalen

6. Tolken skal bare oversette og ikke utføre andre oppgaver under tolking

7. Tolken skal ikke blande seg inn i samtalen og svare på partenes spørsmål

8. Tolken stiller kontrollspørsmål ved hørt eller oppfattet dårlig, ukjente begrep m.m.

9. Tolken noterer etter behov, spesielt ved mange detaljerte data.

ETTER OPPDRAGET

1. Tolken river i stykker og kaster notater under påsyn av partene

2. Får underskrift på blanketten for tolkeoppdrag ved fremmøtetolking

3. Forlater rommet alene uten klienten

4. Ber saksbehandleren/terapeuten om 5 min. veiledning, utblåsning etter behov.