(gjeldende fra 1. mars 2021)

 

Tolketjeneste

    *    Telefontolking kr 500,-/time for minimum én times oppdrag. Les mer om telefontolking

    *    Fremmøtetolking kr 660. I tillegg kommer reisekostnader, statens satser for km-godtgjørelse og diett.

    

Dersom oppdraget avlyses, må dette skje 24 timer før tolketidspunkt. Avbestilling etter fristen vil bli fakturert i hht bestillingen.

(Prisene ovenfor gjelder ordinære helse og sosial tolkeoppdrag alle virkedager frem til klokken 17:00, ellers gjelder tilleggspriser etter regulerte satser.)

For rettsvesen, næringsliv, behandling av asylsaker, advokater, politi, konferansetolking o.l. gjelder egne satser.

Ta kontakt for mer info.

 

Oversettelse

    *   Oversettelse av dokumenter fra kr 760,-/A4-side. Spør om pristilbud.

        eller send oss dokumentene som vedlegg via e-post for gjennomgang og vurdering av pris og leveringstid.

Alle priser er eks. mva. (med visse unntak).

Spesielle kvantumsrabatter og betalingsvilkår kan avtales ved forespørsel.